BIZZ

Ocena pracowników, czyli opiniowanie wartości

W celu monitorowania sytuacji przedsiębiorstwa niezbędne jest badanie wyników pracy zatrudnionych. Jedną z podstawowych czynności, związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi jest ocena pracowników. Opiniowanie wartości pracownika musi odbywać się na jasnych zasadach, powinno być bezstronne, obiektywne i sporządzane tylko i wyłącznie w celach służbowych.

Ocenianie personelu ma służyć doskonaleniu działalności firmy i weryfikować kompetencje zawodowe pracowników. Taka wiedza pozwala właściwie zarządzać personelem i ułatwia planowanie takich działań jak rekrutacja i selekcja pracowników, cykle szkoleniowe, czy wdrażanie nowych projektów. Poznanie wartości pracownika pomoże dobrać odpowiednie narzędzia motywacyjne, np. awans lub podwyżka i zweryfikuje czy zatrudniony rzeczywiście na nie zasłużył. Istnieje wiele sposobów oceny personelu, której mogą dokonać sami właściciele firmy, menadżerowie lub zewnętrzna agencja doradztwa personalnego.

Procedury oceniania, aby miały sens, powinny być systematycznie powtarzalne i pomyślane długofalowo. W ten sposób zapewni się wiarygodny materiał, który będzie można porównać. Bada się przez to rozwój kadry i jej postępy, a także rejestruje osiągnięcia pracowników. Głównymi przedmiotami systemu oceny pracowniczej są cechy osobowości (motywacje, cele życiowe, kompetencje interpersonalne bądź odporność na stres itp.), sposób pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków i wreszcie wyniki pracy oraz indywidualne osiągnięcia.

Występują specjalne metody oceniania personelu, zależne od porządanych informacji, które chcemy uzyskać. Jednym ze sposobów ankietowania jest tzw. ocena 360 stopni. Polega na pozyskiwaniu wiedzy o danym pracowniku od osób, z którymi ma on do czynienia, włączając w to jego samego. Do tej grupy pytanych zalicza się m.in. przełożonych, współpracowników, a nawet obsługiwanych klientów. W ten sposób tworzy się ocena 360, czyli „dookoła” ocenianego. Inną interesującą metodą jest ocena zintegrowana, czyli assessment center. Często jest ona stosowana podczas procesów rekrutacji na wysokie stanowiska kierownicze. Opiera się ona na przeprowadzaniu wieloaspektowych testów, symulacji i rozmów, które są oceniane przez specjalnie w tym celu powołaną grupę ekspertów.

Ocena personelu

Podsumowanie

Ekspert3

Waloryzacja kompetencji personelu jest przydatna nie tylko dla pracodawców, lecz także dla samych ocenianych. Pozwala zatrudnionemu zapoznać się z wynikami pracy, pomaga mu sprawdzić, czego udało mu się już dokonać, a także nad czym trzeba jeszcze popracować, co udoskonalić, by być wartościowym pracownikiem. Taka wiedza może być także wykorzystana przez pracownika w dyskusji o płacy. Dzięki niej pracownik wie, czy może np. ubiegać się o korzystniejszą umowę.

Dane kontaktowe

 • Centrala Kraków
  Advisory Group TEST Human Resources

  ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków

  tel.: +48 12 350 56 00 || fax: +48 12 421 87 50
  email: [email protected]

 • Oddział Warszawa
  Advisory Group TEST Human Resources

  al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  tel.: +48 22 379 03 47 || fax: +48 22 379 03 67
  email: [email protected]

 • Oddział Wrocław
  Advisory Group TEST Human Resources

  Plac Solny 14 lok. 3, 50-062 Wrocław

  tel.: +48 71 707 12 19 || email: [email protected]